Strona używa ciasteczek. Kontynuowanie przeglądania serwisu traktowane jest jako zgoda na ich używanie.
Więcej informacji o ciasteczkach (i ich blokowaniu) można znaleźć na stronach: Wikipedia i Wszystko o ciasteczkach.
EG0000
Strona główna aplikacji
Jednostka:
 login   hasło     
Weryfikacja podpisów
Witamy w wersji demonstracyjno-testowej Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Dostępni użytkownicy:
  • osoba - osoba składająca wniosek
  • organizacja - instytucja składająca wniosek
  • pup - testowa jednostka typu urząd pracy
  • ops - testowa jednostka typu ośrodek pomocy społecznej
  • um - testowa jednostka samorządowa
Hasło na wszystkie konta użytkowników: 123456

Prosimy o Państwa uwagi na adres eskrzynka@sygnity.pl.

Dokumentacja użytkownika:
Instrukcja dla urzędnika    Instrukcja dla administratora    Instrukcja dla obywatela
Dodanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Wydanie wypisu i wyrysu rejestru gruntu
DT1
Rejestracja pojazdu
Wniosek internetowy Interesanta
Wniosek internetowy Goedety
RIS - wniosek o wykreślenie
Formularz uniwersalny
Usunięcie wpisu z Ewidencji Działalności Gospodarczej
Wniosek do NFZ
Wniosek o przygotowanie kuponów RUM
Wniosek internetowy Projektanta
Wniosek internetowy Interesanta
Wniosek internetowy o charakterze ogólnym
RIS - wniosek o wpis
RIS - wniosek aktualizacyjny
Wniosek ogólny
Wniosek internetowy o rozszerzenie uprawnień w Portalu
Złożenie sprawy do urzędu
teform
txhtml
Wniosek o przyznanie stypendium na kontynuowanie nauki
Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
test02
CRDTEST
Mis Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
uni
Formularz ESP
pomx
LMI
test910
pome
wniosek handel,kioski
Pełnomocnictwo
Przyznanie dodatku mieszkaniowego
DeklPodSrTrans
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wydanie karty wędkarskiej
Wniosek o zgodę na używanie herbu województwa.
DN1
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
TESTOWA
Wniosek skargi
test56
test11
test3
Pozwolenie połowów
Udostępnienie danych ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej.
Mis Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej
test_marek_UMWWM
Rejestracja poszukującego pracy
Wniosek
Mis Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
nfz round 1
Zgłoszenie zajęcia jezdni celem usunięcia awarii
Modyfikacja wpisu w Ewidencji Działalności Gospodarczej
test1i2
test4
ankieta2
ankieta3
test
test78
Wniosek o wystawienie zaświadczenia
Formularz potwierdzenia gotowości
Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne
Wniosek o zasiłek rodzinny
Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny
Wniosek o wydanie prawa jazdy
Pismo urzędowe
Wniosek o dodatek aktywizacyjny
MIS Pismo Urzędowe
udostępnienie danych z ewidencji
Mis Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
Ustalenie warunków zabudowy terenu
Mis Wniosek
blad2
Mis Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia
Mis Skarga
Cyfrowy Urząd test
Rejestracja pojazdu
test12
Wniosek o wydanie nowych tablic rejestracyjnych
temp
wniosek o wpis
tst
zzzz
Test
Rejestracja próbna beneficjenta Rynku Pracy
TEST5
Rejestracja bezrobotnego
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakt figurowania w ewidencji działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy
test25
Kwestionariusz osobowy
DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
Rejestracja pojazdu
zoln
DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
DT - 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DL – 1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
PODANIE O WYDANIE ODPISÓW
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Wniosek o organizację robót publicznych
Przem-Oferta4
Ofert3
xxx39
Przem-oferta3
Wpis do rejestru grup producentów
Przem-staz
ST-2909
Zgłoszenie wolnego miejsca pracy lub przygotowania zawodowego
Wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych
Wniosek o zorganizowanie prac w zamian za refundację składek
Wniosek o zorganizowanie stażu lub przygotowania zawodowego
Wniosek o zorganizowanie robót publicznych
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
Wersja demonstracyjna aplikacji dostępna jest pod adresem: http://www.demo.esp.sygnity.pl
Prosimy o Państwa uwagi na adres eskrzynka@sygnity.pl.

Dokumentacja użytkownika:
Instrukcja dla obywatela
Sygnity S.A.